Matrixcoaching

Kies2coach is opgeleid tot MatriXcoach en begeleidt iedereen (alle leeftijden) die kampt met angsten (bv tandarts-/spinnenangst), blokkades, negatieve zelfbeelden, onzekerheid (examenvrees), leer- en emotionele problemen, drukke en volle hoofden, psychosomatische klachten zonder medische verklaring etc. Altijd met een eigen hulpvraag van de te coachen persoon zelf.

Lange trajecten zijn niet meer van deze tijd. Wachtlijsten zijn er niet door de korte trajecten.
Deze coachingtechniek begeleidt de persoon naar de eigen oplossing van het eigen probleem.
Het is een eigen proces van de persoon zelf. De MatriXcoach stelt alleen open vragen.

Leren:
Bij problemen zoals leren, concentratie, informatieverwerking, volle hoofden en automatiseren.
Het kind, puber of de volwassene zelf bedenkt een handige manier om alle informatie, denkbeeldig, te onthouden in of buiten het hoofd in een eigen systeem. Dat doet iedereen. Iemand die makkelijk leert heeft een handige strategie. Iemand met leerproblemen hanteert vaak een onhandige manier.

Mentale problemen:
Bij mentale problemen wordt samen met het kind, puber of volwassen de strategie van de beleving van die ene situatie ontdekt en vervangen. Een situatie heeft ooit echt plaatsgevonden of is al bedacht voor de toekomst.
Situaties in het verleden zijn geweest. Daar wordt niets mee gedaan. Het is echt gebeurd. Maar wat diegene er nu nog van weet is de strategie van die beleving van die situatie van toen.

Persoon zelf heeft de oplossing:
MatriXmethode is dus een manier om de strategie van de eigen beleving van de persoon zelf te ontdekken en te laten vervangen
als het als een belemmering wordt ervaren. Het potentieel van het kind, puber of volwassene wordt op die manier krachtig ingezet zodat ze het zelf kunnen en gaan gebruiken.