Kies

Als KIES-coach ben ik gespecialiseerd in het begeleiden van Kinderen In een Echtscheiding Situatie (KIES).

EEN NIEUWE KIES SPEL- PRAATGROEPEN (6 - 13 JAAR) helpt kinderen van wie de ouders gaan scheiden of zijn gescheiden, START VOORJAAR 2023 IN DE GEMEENTEN HEEZE/LEENDE/STERKSEL, CRANENDONCK EN VALKENSWAARD!

Een echtscheiding is ingrijpend, voor iedereen die erbij betrokken is. Zeker voor kinderen. Hun vertrouwde wereld staat op z'n kop. Voor hen betekent een echtscheiding een chaos van emoties: boosheid, verdriet, onzekerheid (komt het door mij?) Een echtscheiding brengt vele gevolgen met zich mee. Naast alle veranderingen thuis ligt voor kinderen ook het gevaar van verstoorde communicatie met 1 of beide ouders op de loer. Ouders hebben veel te regelen. Soms gebeurt dit overleg in een goede sfeer, soms helaas ook niet. Emoties van beiden ouders spelen een grote rol. Door de pijn en het verdriet vanwege de gevolgen van de scheiding voor henzelf en de kinderen, kunnen ouders erg boos naar elkaar toe reageren. En de kinderen zitten hier soms tussen in. Zij houden van beide ouders en willen hen graag bij elkaar houden. Ze willen niet kiezen. Ze willen niet horen wat er volgens hun moeder zo slecht is aan hun vader, of andersom. Het is dan fijn om met iemand je gevoelens te kunnen delen. Dat kan door er over te praten. Soms is dat voor kinderen lastig.

Voor kinderen in het basisonderwijs groep 1 t/m 4 en 4 t/m 8 en voor jongeren in het middelbaar onderwijs is er de mogelijkheid tot deelname aan speel- praatgroepen.Door middel van spel, creatieve werkvormen en gesprek doorlopen kinderen met leeftijdgenoten een speciaal voor hen ontwikkeld programma over het proces van de scheiding. Kinderen leren beter om te gaan met de soms verwarrende situatie waarin zij verkeren en gevoelens beter te begrijpen en verwerken.

Sommige kinderen vinden het lastig om in een groep hun verhaal te doen of hebben specifieke problemen die aandacht vragen. Een andere reden waarom een groep wellicht minder geschikt is, is wanneer er sprake is van kinderen met een beperking of als een kind te jong is.

KIES voor mij!
Is het individuele programma voor kinderen van 6 t/m 18 jaar. Het programma is kortdurend en gericht op het (beter) ontwikkelen van vaardigheden bij het kind waardoor hij/zij beter met de situatie kan omgaan.

Kies2coach biedt met KIES voor het jonge kind (gr 1 t/m 4), KIES voor mij! (gr 4 t/m 8) en KIES voor het Bijzondere Kind (kinderen met een beperking) extra individuele ondersteuning en coaching aan kinderen en hun ouders.

KIES Omgangsbegeleiding
Kindergroepen bij scheidende ouders en samenstellen ouderschapsplan. Bij het regelen van de scheiding door ouders krijgen kinderen middels deelname aan deze groep de mogelijkheid om hun stem te laten horen. In de speciaal traject voor de eerste gevoelens, ervaringen en gedachten aan het begin van de scheiding kunnen kinderen in een groep ontdekken wat zij zouden willen dat hun ouders regelen voor de omgang en het ouderschapsplan.

KIES gescheiden opvoeden
Gespreksgroep, cursus en/of thema bijeenkomsten gescheiden ouders

Een gespreksgroep voor gescheiden ouders met drie bijeenkomsten over hun eigen ervaringen, vragen en zorgen.
Een cursus voor gescheiden ouders met handreikingen en tips
Themabijeenkomsten met aandacht voor de vragen, zorgen en behoeften van de volwassenen in een samengesteld gezin.

De programma’s van KIES zijn getoetst en hebben zich bewezen in de praktijk en/of door de Universiteit van Utrecht.

Wil je meer weten over KIES kijk dan hier www.kiesvoorhetkind.nl