Bijzonder Curator

Een Bijzonder Curator is iemand die een minderjarige kan vertegenwoordigen in een conflict met zijn of haar ouders of voogd.

Conflict met ouders of voogd:                                                                                                                                                                                                                                               Een conflict met de ouders of voogd kan gaan over de opvoeding, de verzorging of het vermogen van de minderjarige. Maar het moet wel een wezenlijk conflict zijn. Bijvoorbeeld over de omgangsregeling tussen de minderjarige en zijn/haar ouders, of een groot meningsverschil over de studiekeuze. Kleine problemen (zoals ruzies over zakgeld) behandelt een Bijzonder Curator niet.

Meestal wordt de Bijzonder Curator ingeschakeld bij conflicten rond echtscheidingen, alimentatie en voogdijzaken.

Taken Bijzonder Curator:                                                                                                                                                                                                                                                      De Bijzonder Curator vertegenwoordigt de belangen van de minderjarige. De Bijzonder Curator heeft een bemiddelende rol, dat wil zeggen probeer eerst te praten met je ouders of voogd om het conflict op te lossen. Lukt dat niet, dan vertegenwoordigt de Bijzonder Curator de minderjarige in een rechtszaak.

Bijzonder Curator aanvragen:                                                                                                                                                                                                                                               De rechter kan uit eigen beweging (ambtshalve) een Bijzonder Curator benoemen als hij dat in het belang van de minderjarige nodig vindt. De minderjarige zelf of andere personen die nauw bij de zaak betrokken zijn (belanghebbenden), kunnen ook om een Bijzonder Curator vragen. In een echtscheidingszaak zijn bijvoorbeeld de ouders van de minderjarige belanghebbenden.

De benoeming van een Bijzonder Curator kan worden aangevraagd in een verzoekschrift. De minderjarige zelf of de belanghebbende kan zo'n verzoekschrift indienen.

Een minderjarige kan ook zonder officieel verzoekschrift om een Bijzonder Curator vragen, Bijvoorbeeld door een brief aan de rechter te schrijven. Kinderen- en jongerenrechtswinkels kunnen hierbij helpen. De rechter beoordeelt of er een Bijzonder Curator moet worden benoemd.