Over Kies2Coach

Kies2coach staat voor kiezen, keuzes maken.

Als je begrijpt dat je binnen de mogelijkheden die je zelf hebt altijd een nieuwe eigen keuze kunt maken dan krijg je weer grip op je leven.

Mijn naam is Yvonne Aerts. Na vele jaren ervaring opgedaan te hebben in het werkveld, ben ik mijn eigen coaching, counselling en trainingspraktijk opgestart, kies2coach!

Sinds 1995 ben ik werkzaam in de zorg en vanuit kies2coach begeleid en ondersteun ik kinderen en ouders in echtscheidingssituaties. Naast professional ben ik ook ervaringsdeskundige waardoor ik me naast de professionele insteek als geen ander kan verplaatsen in de rol van zowel ouder als kind.

Ik werk vanuit mijn achtergrond als sociaal pedagogisch hulpverlener (met SKJ-registratie) en praktisch pedagogisch gezinsbegeleider. Vanuit die basis heb ik inmiddels ruime ervaring in het begeleiden van kinderen en volwassenen met autisme en/of een verstandelijke beperking. Daarnaast bied ik begeleiding en ondersteuning aan ouders met een (licht) verstandelijke beperking en geef ik opvoedingsondersteuning (indien gewenst) in de thuissituatie.

Het grootste deel van mijn praktijk bestaat echter uit echtscheidingshulpverlening en dan met name de begeleiding van kinderen in deze situatie. Dit kan plaatsvinden in mijn praktijk maar ook door middel van bezoeken op school of in de thuissituatie. Hoofddoel is het kind handvatten te geven hoe om te gaan met de nieuwe situatie en het sterker maken hiermee om te gaan, hulp te vragen en aan te kunnen geven wat het wel en/of niet fijn vindt. Dit doe ik door naast het kind te gaan staan en een eindje mee te lopen tot het weer zelf verder kan.

Met Kies2coach sta ik naast je en samen gaan we op zoek naar wat ik voor je kan betekenen, altijd met jouw vraag als start/uitgangspunt!

Vriendelijke groet,
Yvonne